Vårt miljöarbete

Vad gör vi för miljön? Miljöarbetet har två ben, dels hur vi sänker vår egen miljöpåverkan och dels hur vi kan hjälpa våra kunder att sänka sin miljöpåverkan.

Vår egen miljöpåverkan

 • Vi är certifierade enligt ISO 14001. Vad vi gör rent konkret är exempelvis:
 • Vid utbyte av bil väljer vi bilar med så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Vid arbete med värmeproduktionen, arbetar vi med att hålla hög andel förnybara bränslen
 • Använda miljövänliga alternativ inom kemikalieanvändning mm.
 • Minska vårt avfall

Våra kunders miljöpåverkan

 • All el vi säljer är 100 % förnybar el från vind, sol, vatten och biobränsle.
 • Vi konverterar kunder från gas och oljeeldning till fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen, främst skogsråvara.
 • Vi producerar egen lokal förnybar el från vatten, sol och vind som vi kallar Naturel.
 • Vi  erbjuder energitjänster för att hitta sätt att använda el och värme mer effektivt.
 • Vi installerar laddstolpar för att det ska bli enklare att köra elbil.
 • Vi installerar solceller hos oss själva och hos våra kunder. Vi köper den el som våra solproducenter tillverkar.