Här är vi som jobbar på Gislaved Energi

Nedan kan du se vilka vi är som jobbar på Gislaved Energi. Ibland vet man dock inte vem man skall kontakta och då är följande telefonnummer bra att använda:

Växel: 0371-589100
Kundservice: 0371-589110
Journummer: 0371-589120 (Vid akuta ärenden som elavbrott/driftstörning)

Kundservice och marknad

 • Kerstin.jpg Kerstin Andersson Kundservice TEL:0371-589111 kerstin.andersson@gislavedenergi.se -Har du frågor angående elavtal, fakturor, flyttning, elanvändning kan du ringa eller maila mig.
 • Madde.jpg Madelene Ståhl Kundservice TEL:0371-589112 madelene.stahl@gislavedenergi.se -Har du frågor angående elavtal, fakturor, flyttning, elanvändning kan du ringa eller maila mig.
 • Malin.jpg Malin Ljunggren Marknadsansvarig TEL:0371-589113 malin.ljunggren@gislavedenergi.se -Jag ansvarar för försäljningen mot företag och marknadsföring. Har du några frågor eller vill veta mer om våra avtal kan du ringa eller maila mig.

VD, ekonomi och IT

Elnät, elproduktion och gatubelysning

 • Ulf.jpg (1) Ulf Karlsson Tekniker TEL:0371-589119 ulf.karlsson@gislavedenergi.se -Jag projekterar och planerar utbyggnader och renoveringar på el och gatubelysningsnät. Du kan också kontakta mig när du skall göra en för- och färdiganmälan tex vid säkringsändringar och nyanslutningar.
 • Fredrik.jpg Fredrik Larsson Montör TEL:0371-589126 fredrik.larsson@gislavedenergi.se -Det är jag som kör traktorgrävaren. Jag jobbar mest med el- och gatubelysningsnät, samt drift och underhåll av Gyllenfors kraftstation
 • Tommy.jpg Tommy Elg Montör TEL:0371-589125 tommy.elg@gislavedenergi.se -Jag jobbar med el- och gatubelysningsnätet där jag monterar och driftsätter anläggningarna.
 • Niklas.jpg Niklas Andersson Mättekniker TEL:0371-589117 niklas.andersson@gislavedenergi.se -Har du frågor angående elmätare och elmätning, kan du kontakta mig.
 • Thomas.jpg Thomas Henrysson Montör TEL:0371-589127 thomas.henrysson@gislavedenergi.se -Jag använder liftbilen i mitt arbete då jag servar och underhåller gatubelysningen i Gislaveds kommun.
 • Jan-Erik.jpg Jan-Erik Andersson Tekniker TEL:0371-589128 janerik.andersson@gislavedenergi.se -Jag arbetar med styrning och kontroll av el och fjärrvärmeanläggningar.
 • Mats.jpg Mats Jacobsson Montör TEL:0371-589129 mats.jacobsson@gislavedenergi.se - Jag arbetar med dokumentation av el- och gatubelysningsnät.

Värme och energitjänster

 • Rikard.jpg Rikard Bondeus Teamchef värme TEL:0371-589118 rikard.bondeus@gislavedenergi.se -Jag ansvarar för vår värmeverksamhet. Mig kan du kontakta om du har några frågor om vår fjärrvärme. Jag jobbar också med våra energitjänster.
 • Janusz.jpg Janusz Strzyzewski Värmetekniker TEL:0371-589122 janusz.strzyzewski@gislavedenergi.se -Jag arbetar med drift och underhåll av våra värmeanläggningar i Gislaved och Hestra.
 • Stig.jpg Stig Claesson Värmetekniker TEL:0371-589121 stig.claesson@gislavedenergi.se -Jag arbetar med drift och underhåll av våra värmeanläggningar i Reftele, Burseryd och Broaryd
 • Thomas Kam .jpg Thomas Kam Värmetekniker TEL:0371-589123 thomas.kam@gislavedenergi.se -Jag jobbar med driften av våra pannanläggningar i hela kommunen.
 • Joakim.jpg Joakim Ask Energiingenjör TEL:0371-589114 joakim.ask@gislavedenergi.se -Jag arbetar med energifrågor och energieffektiviseringstjänster.