Kontoret stängt

Kontoret är stängt torsdagen och fredagen 10 och 11 maj. Vid brådskande ärenden som elavbrott kontaktas vår jour på 0371-589120. Välkommen åter måndagen den 14 maj.