Dina rättigheter

Vi följer branschens Allmänna avtalsvillkor, du hittar dem nedan.

Allmänna avtalsvillkor Konsument El

Allmänna avtalsvillkor Konsument Elnät

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare El

Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare Elnät

Allmänna avtalsvillkor Högspänning Elnät

GDPR-Dina rättigheter

 

   

Så här gör du om du inte är nöjd

Kontakta i första hand vår kundservice eller genom att fylla i formuläret. Är du inte nöjd med det svar du får från oss finns det andra organ för information och tvistlösning. Nedan finner du länkar till några av dessa.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Allmänna reklamationsnämnden
Energimarknadsinspektionen