Fjärrvärmen i Gislaved

Allmänt om fjärrvärmen i Gislaved

Fjärrvärmenätet i Gislaved byggdes ut under 2011 från två separata nät till en helhet. Idag säljer vi 26 GWh värme i Gislavedsnätet. Värmen kommer främst ifrån vår skogsflispanna med rökgaskondensering som du kan se vid infarten till Mossarps återvinningsstation. Som reserv har vi två pannor som vi eldar med träpellets, effektreserv och spillvärme från industrin, samt ett par oljepannor och en elpanna för att säkert kunna leverera värme.

Är du intresserad av fjärrvärme kan du skicka in en intresseanmälan, eller kontakta oss på 0371-589110.

 

Aktuell statistik

Här kan du se statistik på vår bränsle- och kundmix.

 

Priser

Aktuella fjärrvärmepriser hittar du här

Karta över fjärrvärmen i Gislaved