Malin Ljunggren Marknadsansvarig TEL:0371-589113 malin.ljunggren@gislavedenergi.se

Sälj din elproduktion

Mycket av den el som dina solpaneler genererar kommer du använda internt och därmed minska den el du behöver köpa. Vid de tidpunkter som dina solpaneler genererar mer energi än vad du behöver kommer överskottet att gå ut på elnätet.

Få betalt av din nätägare

Du får betalt av ditt elnätsbolag för så kallad nätnytta. Nätföretaget sparar nätförluster genom att elen produceras närmare slutanvändaren och detta får du betalt för. I Gislaved Energi Elnäts nät är ersättningen för närvarande 4,2 öre/kWh, se prislista.

Få betalt för elen och elcertifikat

Du kan sälja energin, elcertifikat och ursprungsgarantier (miljömärkningen). Tecknar du avtal med oss så hjälper vi dig att söka elcertifikat och ursprungsgarantier samt sköter hela hanteringen. Vi köper både energin, elcertifikaten och ursprungsgarantierna av dig. För själva elen betalar vi rörligt timspotpris, för elcertifikaten och ursprungsgarantierna får du ytterligare 25 öre/kWh i ersättning.