Nyanslutning

Vill du göra en ny anslutning till elnätet  eller en förändring i en befintlig anslutning skall du kontakta en behörig elinstallatör. Denne skickar en föranmälan till oss med de uppgifter vi behöver för att ansluta eller göra förändring till din fastighet. Därefter skickar vi ut en offert till dig för godkännande. När vi fått klartecken startar vi arbetet tillsammans med din elinstallatör. Då arbetet är utfört skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. Anslutningsavgiften debiteras före den ordinarie anslutningen.

Tillfälliga anslutningar

Vid tillfälliga anslutningar debiteras en avgift på 1350 kr för in och urkoppling. Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift. Tillfälliga anslutningar betalar elnät och elhandelskostnad enligt ordinarie priser.