Elnätsavgifter

Säkringsabonnemang

Upp till och med 200 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorleken och en rörlig avgift per kWh.

 

 Säkringsstorlek  Fast avgift  Fast avgift inkl. moms  Rörlig avgift Rörlig avgift inkl. moms 
16 A lägenhet  1210 kr/år  1513 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
16 A  1765 kr/år  2206 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh 
20 A  2421 kr/år  3026 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
25 A  2855 kr/år  3569 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
35 A  4040 kr/år  5050 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
50 A  5969 kr/år  7461 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
63 A  7689 kr/år  9611 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
80 A  11074 kr/år  13843 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
100 A  14903 kr/år  18629 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
125 A  18828 kr/år  23535 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
160 A  27055 kr/år  33819 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh
200 A  33117 kr/år  41396 kr/år  15,44 öre/kWh  19,3 öre/kWh

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang. Effektabonnemangens prislista kan du se här.

Prislista Lågspänning effekt from 2017-08-01

Prislista Högspänning effekt from 2017-08-01

 

Mikroproduktion

Du får betalt av ditt elnätsbolag för så kallad nätnytta. Här kan du se prislistan.

Prislista Mikroproduktion elnät

Elproduktion lågspänning och högspänning

Denna prislista gäller produktion som ej räknas som mikroproduktion. Det kan vara större solcellsanläggningar, vattenkraftverk mm.

Prislista Elproduktion