Alltid 100 % förnybar el

Hos oss får alla kunder 100 % förnybar el med en mix av förnybara energislag som vind, vatten, sol och bioenergi.

Vi köper solel från ett hundratal mikroproducenter, vi producerar vattenkraft från Nissan i Gislaved och vindkraft från Klämman som ligger utanför Reftele. Resterande behov köper vi in från producenter runt om i Sverige.

Hos oss får även alla företagskunder 100 % förnybar el. Det ingår i alla avtal.

Vi säkerställer elens ursprung med ursprungsgarantier som regleras enligt Lag (2010:601) lagen om ursprungsgarantier. Vi köper in så många ursprungsgarantier som behöves för att matcha våra kunders elanvändning.

Så här ser 2016 års energimix ut.

Ursprungsgarantier 2016

Koldioxid: 0,0 g CO²/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

Vår el består av:

78,9 % Vindkraft
16,6 % Bionenergi
4,4 % Vattenkraft
0,1 % Solenergi